برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (18122 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (10964 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (9468 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (9405 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (9291 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (9280 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (9149 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (8605 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (8036 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (7861 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (7120 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (6299 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (6226 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (6181 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (6181 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (5540 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (5094 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (4795 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (4779 مشاهده)
امکان‌سنجی پیش‌بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا بر پایه داده‌های ایستگاه‌های همدیدی ایران (4722 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (4257 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (4153 مشاهده)
الگوریتمی جدید در تشخیص قالب و مرکزیابی دقیق ستارگان تصاویر آسمان شب (4118 مشاهده)
بخش‌بندی معنادار مدل‌ سه‌بعدی اجسام بر اساس استخراج برجستگی‌ها و هسته جسم (3996 مشاهده)
ملزومات امنیتی پیاده‌سازی IMS SIP سرور امن (3994 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (3608 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (1995 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (1979 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (1908 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (1836 دریافت)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (1583 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (1467 دریافت)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (1463 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (1448 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (1403 دریافت)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (1384 دریافت)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (1351 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (1319 دریافت)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (1311 دریافت)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (1270 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (1232 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (1214 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (1213 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (1177 دریافت)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (1167 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (1166 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (1144 دریافت)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (1136 دریافت)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (1120 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (1085 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 77249 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 29821 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 15041 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 12014 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 10397 بازدید)
نشانی ( 10071 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 6839 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 6724 بازدید)
اهداف انتشار ( 6650 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 6649 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 3905 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 3514 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 3397 بازدید)
ترکیبات ( 3070 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 3006 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 2798 بازدید)
فهرست داوران ( 2578 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 2158 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 2043 بازدید)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 1730 بازدید)
تماس با ما ( 1386 بازدید)
شناسنامه ( 1251 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دربارۀ نشریه ( 899 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 888 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 786 چاپ)
اهداف انتشار ( 768 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 744 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 714 چاپ)
نشانی ( 660 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 346 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 340 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 337 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 319 چاپ)
ترکیبات ( 312 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 284 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 282 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 275 چاپ)
فهرست داوران ( 251 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 210 چاپ)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 126 چاپ)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 125 چاپ)
تماس با ما ( 115 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها می باشد.