برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (19206 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (11904 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (10350 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (10185 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (10085 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (9967 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (9950 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (9391 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (8808 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (8661 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (7737 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (6982 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (6950 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (6901 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (6865 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (6653 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (5884 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (5546 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (5525 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (5419 مشاهده)
امکان‌سنجی پیش‌بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا بر پایه داده‌های ایستگاه‌های همدیدی ایران (5228 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (4933 مشاهده)
الگوریتمی جدید در تشخیص قالب و مرکزیابی دقیق ستارگان تصاویر آسمان شب (4823 مشاهده)
ملزومات امنیتی پیاده‌سازی IMS SIP سرور امن (4654 مشاهده)
بخش‌بندی معنادار مدل‌ سه‌بعدی اجسام بر اساس استخراج برجستگی‌ها و هسته جسم (4620 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (6929 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (2650 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (2369 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (2287 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (2271 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (2153 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (2023 دریافت)
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته (1950 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (1948 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (1808 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (1751 دریافت)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (1743 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (1729 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (1713 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (1690 دریافت)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (1684 دریافت)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (1630 دریافت)
ارائه روشی برای پیش‌پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد JPEG (1619 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (1596 دریافت)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (1564 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (1558 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (1548 دریافت)
یک الگوریتم ردیابی خودرو مبتنی بر ویژگی با استفاده از گروه‌بندی سلسله مراتبی ادغام و تقسیم (1528 دریافت)
حذف نویز ضربه تصاویر با استفاده از فیلتر تطبیقی سوئیچ کننده مبتنی بر ماشین یادگیر بیشینه (1494 دریافت)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (1473 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 332050 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 68040 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 24770 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 18541 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 14094 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 13554 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 13351 بازدید)
ترکیبات ( 13012 بازدید)
نشانی ( 12117 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 8503 بازدید)
اهداف انتشار ( 8255 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 8089 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 5909 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 4957 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 4426 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 4347 بازدید)
فهرست داوران ( 4247 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 4204 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 3533 بازدید)
تماس با ما ( 2658 بازدید)
شناسنامه ( 2458 بازدید)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 1836 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دربارۀ نشریه ( 1002 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 1000 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 906 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 889 چاپ)
اهداف انتشار ( 862 چاپ)
نشانی ( 793 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 747 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 536 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 526 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 478 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 454 چاپ)
ترکیبات ( 425 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 423 چاپ)
فهرست داوران ( 413 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 388 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 379 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 309 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.