برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (18007 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (10832 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (9339 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (9311 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (9201 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (9161 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (9043 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (8506 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (7924 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (7756 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (7034 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (6210 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (6151 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (6087 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (6084 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (5388 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (5002 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (4709 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (4695 مشاهده)
امکان‌سنجی پیش‌بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا بر پایه داده‌های ایستگاه‌های همدیدی ایران (4652 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (4074 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (4071 مشاهده)
الگوریتمی جدید در تشخیص قالب و مرکزیابی دقیق ستارگان تصاویر آسمان شب (4052 مشاهده)
بخش‌بندی معنادار مدل‌ سه‌بعدی اجسام بر اساس استخراج برجستگی‌ها و هسته جسم (3926 مشاهده)
ملزومات امنیتی پیاده‌سازی IMS SIP سرور امن (3920 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (3330 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (1986 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (1909 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (1887 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (1812 دریافت)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (1568 دریافت)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (1441 دریافت)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (1368 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (1348 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (1339 دریافت)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (1333 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (1281 دریافت)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (1260 دریافت)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (1250 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (1187 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (1185 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (1155 دریافت)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (1154 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (1145 دریافت)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (1114 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (1101 دریافت)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (1091 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (1082 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (1070 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (1025 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 62646 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 29328 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 14720 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 11797 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 10046 بازدید)
نشانی ( 9802 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 6605 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 6531 بازدید)
اهداف انتشار ( 6526 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 6161 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 3739 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 3393 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 3235 بازدید)
ترکیبات ( 2938 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 2882 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 2669 بازدید)
فهرست داوران ( 2360 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 2039 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 1856 بازدید)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 1653 بازدید)
تماس با ما ( 1292 بازدید)
شناسنامه ( 1156 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دربارۀ نشریه ( 886 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 875 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 768 چاپ)
اهداف انتشار ( 755 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 728 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 704 چاپ)
نشانی ( 646 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 332 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 325 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 321 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 307 چاپ)
ترکیبات ( 297 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 271 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 265 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 265 چاپ)
فهرست داوران ( 233 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 194 چاپ)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 114 چاپ)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 113 چاپ)
تماس با ما ( 105 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها می باشد.