برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (18228 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (11048 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (9560 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (9486 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (9342 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (9331 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (9230 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (8677 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (8124 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (8002 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (7171 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (6348 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (6280 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (6252 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (6230 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (5616 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (5181 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (4860 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (4821 مشاهده)
امکان‌سنجی پیش‌بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا بر پایه داده‌های ایستگاه‌های همدیدی ایران (4772 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (4404 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (4236 مشاهده)
الگوریتمی جدید در تشخیص قالب و مرکزیابی دقیق ستارگان تصاویر آسمان شب (4200 مشاهده)
ملزومات امنیتی پیاده‌سازی IMS SIP سرور امن (4078 مشاهده)
بخش‌بندی معنادار مدل‌ سه‌بعدی اجسام بر اساس استخراج برجستگی‌ها و هسته جسم (4043 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (3835 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (2014 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (2004 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (1946 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (1851 دریافت)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (1599 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (1546 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (1519 دریافت)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (1477 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (1446 دریافت)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (1411 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (1368 دریافت)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (1357 دریافت)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (1341 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (1293 دریافت)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (1285 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (1279 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (1268 دریافت)
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته (1201 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (1198 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (1195 دریافت)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (1181 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (1180 دریافت)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (1157 دریافت)
یک الگوریتم ردیابی خودرو مبتنی بر ویژگی با استفاده از گروه‌بندی سلسله مراتبی ادغام و تقسیم (1145 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 95081 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 30237 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 15332 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 12199 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 10830 بازدید)
نشانی ( 10290 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 7618 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 6852 بازدید)
اهداف انتشار ( 6849 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 6807 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 4141 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 3647 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 3567 بازدید)
ترکیبات ( 3221 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 3130 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 2947 بازدید)
فهرست داوران ( 2765 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 2300 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 2230 بازدید)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 1788 بازدید)
تماس با ما ( 1512 بازدید)
شناسنامه ( 1367 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دربارۀ نشریه ( 908 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 898 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 796 چاپ)
اهداف انتشار ( 778 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 752 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 716 چاپ)
نشانی ( 670 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 358 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 356 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 346 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 330 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 322 چاپ)
ترکیبات ( 321 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 299 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 283 چاپ)
فهرست داوران ( 269 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 219 چاپ)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 134 چاپ)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 131 چاپ)
تماس با ما ( 128 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها می باشد.