برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (23593 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (15478 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (13970 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (13493 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (13298 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (13231 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (12974 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (12363 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (11987 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (11811 مشاهده)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (10832 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (10715 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (10638 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (10385 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (9905 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (9797 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (9552 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (9506 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (8925 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (8906 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (8243 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (8157 مشاهده)
پیکره اعلام: یک پیکره استاندارد واحدهای اسمی برای زبان فارسی (7979 مشاهده)
ویرایش‌گر متن شریف: سامانۀ ویرایش و خطایابی املایی زبان فارسی (7954 مشاهده)
بررسی دقیق رفتار مدلهای آشوبی با استفاده از روش نمودار دوشاخگی کیفی (7669 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (15184 دریافت)
حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (4480 دریافت)
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته (3806 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (3738 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (3378 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (3344 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (3053 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (3018 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (2931 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (2779 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (2742 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (2637 دریافت)
ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی (2625 دریافت)
تکیه در زبان فارسی (2597 دریافت)
ارائه روشی برای پیش‌پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد JPEG (2587 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (2576 دریافت)
طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه‌های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر (2571 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (2557 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (2538 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (2520 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (2513 دریافت)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (2496 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (2477 دریافت)
یک الگوریتم ردیابی خودرو مبتنی بر ویژگی با استفاده از گروه‌بندی سلسله مراتبی ادغام و تقسیم (2436 دریافت)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (2431 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 723383 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 257944 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 207015 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 120019 بازدید)
ترکیبات ( 78573 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 50229 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 38336 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 27445 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 20189 بازدید)
نشانی ( 17949 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 13590 بازدید)
اهداف انتشار ( 12261 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 12052 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 10113 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 9654 بازدید)
فهرست داوران ( 9457 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 8512 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 8330 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 8022 بازدید)
تماس با ما ( 6837 بازدید)
شناسنامه ( 6362 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیئت تحریریه ( 1702 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 1571 چاپ)
دربارۀ نشریه ( 1497 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 1471 چاپ)
فهرست داوران ( 1468 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 1378 چاپ)
نشانی ( 1283 چاپ)
اهداف انتشار ( 1276 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 1158 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 1125 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 922 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 903 چاپ)
ترکیبات ( 898 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 869 چاپ)
تماس با ما ( 844 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 810 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 794 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 785 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.