دوره 18، شماره 2 - ( 7-1400 )                   جلد 18 شماره 2 صفحات 134-115 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Daryanavard M, Shahbahrami A. Non-distortion-specific no-reference Image Quality Assessment using Statistical Features. JSDP. 2021; 18 (2) :115-134
URL: http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1050-fa.html
دریا نورد مائده، شاه بهرامی اسدالله. ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی با استفاده از ویژگی‌های آماری. پردازش علائم و داده‌ها. 1400; 18 (2) :134-115

URL: http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-1050-fa.html


گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
چکیده:   (996 مشاهده)
ارزیابی کیفیت تصاویر بدون مرجع ناآگاه از خرابی، یکی از چالش‌های موجود در زمینه پردازش تصاویر دیجیتال است، چون در این زمینه هیچ تصویر مرجع، نوع خرابی، نمرات و امتیازدهی ناظر انسانی برای کمک و یادگیری در ارزیابی موجود نیست؛ در‌حالی‌که در برنامه‌های مختلف مانند تصویربرداری کاربرد دارد. هدف این مقاله استفاده از خواص و ویژگی آماری موجود در تصاویر و مدل‌سازی آن با مدل توزیع q-Gaussian، به‌منظور ارزیابی کیفیت تصویر است. توزیع  q-Gaussianیکی از گزینه‌هایی است که مرزهای تصمیم‌گیری انعطاف‌پذیری با اشکال مختلف گوسی ایجاد میکند که قابلیت تعمیم‌پذیری بیشتری در ناهنجاری‌ها به نسبت توزیع‌های دیگر داشته و همچنین برای مدل‌کردن خواص آماری تصویر، عملکرد بهتری در ارزیابی کیفیت بدون مرجع دارد.
متن کامل [PDF 2347 kb]   (468 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات پردازش تصویر
دریافت: 1398/4/30 | پذیرش: 1399/2/10 | انتشار: 1400/7/16 | انتشار الکترونیک: 1400/7/16

فهرست منابع
1. [1] A. Attar, A. Shahbahrami, R. Moradi rad, "Image quality assessment using edge based features", Multimedia tools and applications, Vol. 75, pp. 7407-7422, 2015. [DOI:10.1007/s11042-015-2663-9]
2. [2] M. Saad, A. C. Bovik, and C. Charrier, "Blind image quality assessment: A natural scene statistics approach in the DCT domain", IEEE Trans.Image Process, Vol. 21, pp. 3339-3352, 2012. [DOI:10.1109/TIP.2012.2191563] [PMID]
3. [3] P. Ye and D. Doermann, "No-reference image quality assessment using visual codebooks", in Proc. IEEE Int. Conf. Image Process, Vol. 21, pp. 3129-3138, 2011. [DOI:10.1109/TIP.2012.2190086] [PMID]
4. [4] J. Shen, Q. Li, and G. Erlebacher, "Hybrid no-reference natural image quality assessment of noisy, blurry, JPEG2000, and JPEG images", IEEE Trans. Image Process, Vol. 20, pp. 2089-2098, 2011. [DOI:10.1109/TIP.2011.2108661] [PMID]
5. [5] H. R. Sheikh and A. C. Bovik, "Image information and visual quality", IEEE Trans. Image Process, Vol. 15, pp. 430-444, 2006. [DOI:10.1109/TIP.2005.859378] [PMID]
6. [6] A. K. Moorthy and A. C. Bovik, "A two-step framework for constructing blind image quality indices", IEEE Signal Process. Lett, Vol. 17, pp. 513-516, 2010. [DOI:10.1109/LSP.2010.2043888]
7. [7] H. R. Sheikh, A. C. Bovik, and L. K. Cormack, "No-reference quality assessment using natural scene statistics: JPEG2000", IEEE Trans. Image Process, Vol. 14, pp. 1918-1927, 2005. [DOI:10.1109/TIP.2005.854492] [PMID]
8. [8] زندی فر مژده و طهمورث نژاد جعفر، پردازش تصویر بین‌دامنه‌ای با استفاده از تحلیل تفکیک خطی و تطبیق دامنه مبتنی‌بر نمونه، پردازش علائم و داده‌ها، 1398، 16(3) 148-129.
9. [8] M. Zandifar, J. Tahmoresnezhad, "Sample-oriented Domain Adaptation for Image Classification", Joural Signal and Data Processsing, Vol. 16, Vol. 3, pp.129-148, 2019. [DOI:10.29252/jsdp.16.3.148]
10. [9] X. Shaoping, J. Shunliang, M. Weidong, "No-reference/blind image quality assessment: a survey", Journal IETE Technical Review, Vol. 34, pp.223-245, 2016. [DOI:10.1080/02564602.2016.1151385]
11. [10] M. A. Saad, A. C. Bovik, C. Charrier, "A dct statistics-based blind image quality index", IEEE Signal Processing Letters, Vol. 17, pp.583-586, 2010. [DOI:10.1109/LSP.2010.2045550]
12. [11] M. A. Saad, A. C. Bovik, C. Charrier, "Blind image quality assessment: A natural scene statistics approach in the DCT domain", IEEE Trans. Image Processing, Vol. 21, pp.3339- 3352, 2012. [DOI:10.1109/TIP.2012.2191563] [PMID]
13. [12] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 2nd. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2002.
14. [13] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, "Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity", IEEE Trans. Image Process., Vol. 13, No. 4, pp. 600-612, 2004. [DOI:10.1109/TIP.2003.819861] [PMID]
15. [14] A. Mittal, A. K. Moorthy, and A. C. Bovik, "No-reference image quality assessment in the spatial domain", IEEE Trans. Image Process., Vol. 21, pp. 4695 708, 2012. [DOI:10.1109/TIP.2012.2214050] [PMID]
16. [15] T. Huixuan, J. Neel, and K. Ashish. "Learning a blind measure of perceptual image quality", IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 305- 312, 2011.
17. [16] P. Ye and D. Doermann "No-reference image quality assessment using visual codebooks", IEEE Trans. Image Processing, Vol. 21, pp.3129-3138, 2012. [DOI:10.1109/TIP.2012.2190086] [PMID]
18. [17] Y. Zhang and D. M. Chandler "An algorithm for no-reference image quality assessment based on log-derivative statistics of natural scenes", in IS&T/SPIE Electronic Imaging, Int. Society for Optics and Photonics, pp. 86530J-0 - 86530J-10. 2013.
19. [18] M. Zhang, X. Jin, Z. Xiangrong and F. Hiroshi, "No reference image quality assessment based on local binary pattern statistics", In Visual Communications and Image Processing, pp. 1-6, 2013. [DOI:10.1109/VCIP.2013.6706418]
20. [19] Q. Li, W. Lin, J. Xu, and Y. Fang, "Blind image quality assessment using statistical structural and luminance features", IEEE Trans. Multimedia, Vol. PP, pp. 1-1, 2016. [DOI:10.1109/TMM.2016.2601028]
21. [20] I. Nenakhov, V. Khryashchev, A. Priorov, "No-reference image quality assessment based on local binary patterns", IEEE East-West Design & Test Symposium, 2016. [DOI:10.1109/EWDTS.2016.7807685]
22. [21] W. Xue, X. Mou, L. Zhang, A. C. Bovik and X. Feng "Blind image quality assessment using joint statistics of gradient magnitude and laplacian features", IEEE Trans. Image Process, Vol.23, pp.4850-4862, 2014. [DOI:10.1109/TIP.2014.2355716] [PMID]
23. [22] H. Hadizadeh, I. V. Bajić, "Color Gaussian Jet Features for No-Reference Quality Assessment of Multiply-Distorted Images", IEEE Signal Processing Letters, vol. 23, pp. 1717 - 1721, 2016. [DOI:10.1109/LSP.2016.2617743]
24. [23] C. Sun, H. Li, W. Li, "No-reference image quality assessment based on global and local content perception", In Visual Communications and Image Processing, 2016. [DOI:10.1109/VCIP.2016.7805544]
25. [24] D. Lee, K. N. Plataniotis, "Toward a No-Reference Image Quality Assessment Using Statistics of Perceptual Color Descriptors", IEEE Trans. Image Processing, Vol. 25, pp. 3875 - 3889, 2016. [DOI:10.1109/TIP.2016.2579308] [PMID]
26. [25] M. Jenadeleh, M. Ebrahimi, "BIQWS: efficient Wakeby modeling of natural scene statistics for blind image quality assessment", Multimedia Tools and Applications, Vol.76, pp. 13859-13880, 2017. [DOI:10.1007/s11042-016-3785-4]
27. [26] F. Rezaie, M. S. Helfroush, H. Danyali, "No-reference image quality assessment using local binary pattern in the wavelet domain", Multimedia Tools and Applications, Vol. 77, pp. 2529-2541, 2017. [DOI:10.1007/s11042-017-4432-4]
28. [27] L. Zhang, L. Zhang, and A. C. Bovik, "A feature-enriched completely blind image quality evaluator", IEEE Trans. Image Proc, vol. 24, pp. 2579_91, 2015. [DOI:10.1109/TIP.2015.2426416] [PMID]
29. [28] A. Mittal, G. S. Muralidhar, and J. Ghosh, "Blind image quality assessment without human training using latent quality factors", IEEE Signal Process, , vol. 19, pp.75-78, 2012. [DOI:10.1109/LSP.2011.2179293]
30. [29] W. Xue, L. Zhang, and X. Mou, "Learning without human scores for blind image quality assessment", IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognition, pp. 995-1002, 2013. [DOI:10.1109/CVPR.2013.133]
31. [30] A. Mittal, R. Soundararajan, and A. C. Bovik, "Making a completely blind image quality analyzer", IEEE SignalProcess. Lett, vol. 20, pp. 209-212, 2013. [DOI:10.1109/LSP.2012.2227726]
32. [31] P. Ye, J. Kumar, and D. Doermann, "Beyond human opinion scores: Blind image quality assessment based on synthetic scores", IEEE Int. Conf. Comput. Vis. Pattern Recognition, Columbus, pp. 4241-4248, 2014. [DOI:10.1109/CVPR.2014.540]
33. [32] L. Qiaohong, L. Weisi, F. Yuming, Z. Xinfeng, Z. Yabin, "No-reference image quality assessment based on local region statistics", Visual Communications and Image Processing, 2017.
34. [33] Q. Wu, Z. Wang, and H. Li, "A highly efficient method for blind image quality assessment", IEEE Int. Conf. Image Process., pp. 339-343,2015. [DOI:10.1109/ICIP.2015.7350816]
35. [34] M. Xiongkuo, G. Ke, Z. Guangtao, L. Jing, Y. Liu, Y. Xiaokang, C. W. Chang, "Blind Image Quality Estimation via Distortion Aggravation", IEEE Trans. Broadcasting, vol. 64, pp. 508 - 517, 2018. [DOI:10.1109/TBC.2018.2816783]
36. [35] L. Assirati, N. R. Silva, L. Berton, A. Lopes, O. M. Bruno, "Performing edge detection by Difference of Gaussians using q-Gaussian kernels", Journal of Physics, Vol. 2, 2013. [DOI:10.1088/1742-6596/490/1/012020]
37. [36] N. Inoue, K. Shinoda, "q-Gaussian mixture models for image and video semantic indexing", Journal of Visual Communication and Image Representation, Vol. 24, pp. 1450-1457, 2013. [DOI:10.1016/j.jvcir.2013.10.005]
38. [37] A. Mittal, A. K. Moorthy, and A. C. Bovik, "No-reference image quality assessment in the spatial domain", IEEE Trans. Image Process, vol. 21, pp. 4695-4908, 2012. [DOI:10.1109/TIP.2012.2214050] [PMID]
39. [38] H. R. Sheikh, M. F. Sabir, and A. C. Bovik, "A statistical evaluation of recent full reference image quality assessment algorithms", IEEE Trans. Image Process, vol. 15, pp. 3440-3451, 2006. [DOI:10.1109/TIP.2006.881959] [PMID]
40. [39] N. Ponomarenko, L. Jin, O. Ieremeiev, V. Lukin, K. Egiazarian, J. Astola, B. Vozel, K. Chehdi, M. Carli, F. Battisti, "Image database TID2013: Peculiarities, results and perspectives", Signal Processing: Image Communication, pp. 57-77, 2015. [DOI:10.1016/j.image.2014.10.009]
41. [40] T. Pouli, D. W. Cunningham, and E. Reinhard, "A survey of image statistics relevant to computer graphics", Comput. Graph. Forum, vol. 30, pp. 1761-1788, 2011. [DOI:10.1111/j.1467-8659.2011.01900.x]
42. [41] N. Ponomarenko et al, "TID2008-a database for evaluation of full-reference visual quality assessment metrics", Advances of Modern Radioelectronics, 2009.
43. [42] W. Xue, L. Zhang, X. Mou, and A. C. Bovik, "Gradient magnitude similarity deviation: A highly efficient perceptual image quality index", IEEE Trans. Image Processing, vol. 23, pp. 684-695, 2014. [DOI:10.1109/TIP.2013.2293423] [PMID]
44. [43] H. R. Sheikh, A. C. Bovik, and G. de Veciana. "An information fidelity criterion for image quality assessment using natural scene statistics", IEEE Trans. Image Processing, vol.14, pp. 2117-2128, 2005. [DOI:10.1109/TIP.2005.859389] [PMID]
45. [44] L. Zhang, D. Zhang, X. Mou, and D. Zhang. "FSIM: A feature similarity index for image quality assessment", IEEE Trans. Image Processing, vol. 20, pp. 2378-2386, 2011. [DOI:10.1109/TIP.2011.2109730] [PMID]
46. [45] Z. Wang, Q. Li. "Information content weighting for perceptual image quality assessment", IEEE Trans. Image Processing, vol. 20, pp.1185-1198, 2011. [DOI:10.1109/TIP.2010.2092435] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.