دوره 17، شماره 2 - ( 6-1399 )                   جلد 17 شماره 2 صفحات 100-85 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vahidi Ferdosi S, Amirkhani H. Weighted Ensemble Clustering for Increasing the Accuracy of the Final Clustering. JSDP. 2020; 17 (2) :100-85
URL: http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-816-fa.html
وحیدی فردوسی صدیقه، امیرخانی حسین. ترکیب وزن‌دار خوشه‌بندی‌ها با هدف افزایش صحّت خوشه‌بندی نهایی. پردازش علائم و داده‌ها. 1399; 17 (2) :100-85

URL: http://jsdp.rcisp.ac.ir/article-1-816-fa.html


دانشگاه قم
چکیده:   (764 مشاهده)
با توجه به ماهیت بدون ناظر مسائل خوشه‌بندی و تأثیرگذاری مؤلفه‌های مختلف از جمله تعداد خوشه‌ها، معیار فاصله و الگوریتم انتخابی، ترکیب خوشه‌بندی‌ها برای کاهش تأثیر این مؤلفه‌ها و افزایش صحت خوشه‌بندی نهایی معرفی شده است. در این مقاله، روشی برای ترکیب وزندار خوشهبندیهای پایه با وزندهی به خوشهبندیها بر اساس روش AD ارائه شده است. روش AD برای برآورد صحّت انسانها در مسائل جمع­سپاری از هماهنگی یا تضاد بین آرای آنها استفاده می‌کند و با پیشنهاد مدلی احتمالاتی، فرآیند برآورد صحّت را به‌کمک یک فرآیند بهینه‌سازی انجام میدهد. نوآوری اصلی این مقاله، تخمین صحت خوشه‌بندی‌های پایه با استفاده از روش AD و استفاده از صحت‌های تخمین زده‌شده در وزن‌دهی به خوشه‌بندی‌های پایه در فرآیند ترکیب است. نحوه تطبیق مسأله خوشهبندی به روش برآورد صحّت AD و نحوه استفاده از صحّت‌های برآورد‌شده در فرآیند ترکیب نهایی خوشهها، از چالش‌هایی است که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. چهار روش برای تولید خوشهبندیهای پایه شامل الگوریتمهای متفاوت، معیارهای فاصلهی متفاوت در اجرای k-means، ویژگیهای توزیعشده و تعداد خوشههای متفاوت بررسی شده است. در فرآیند ترکیب، قابلیت وزن‌‌دهی به الگوریتم‌های خوشهبندی ترکیبی CSPA و HGPA اضافه شده است. نتایج روش پیشنهادی روی سیزده مجموعه داده مصنوعی و واقعی مختلف و بر اساس نُه معیار ارزیابی متفاوت نشان میدهد که روش ترکیب وزندار ارائه‌شده در بیش‌تر موارد بهتر از روش ترکیب خوشهبندی بدون وزن عمل میکند که این بهبود برای روش HGPA نسبت به CSPA بیشتر است.
متن کامل [PDF 5109 kb]   (163 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مقالات پردازش داده‌های رقمی
دریافت: 1396/9/9 | پذیرش: 1399/3/19 | انتشار: 1399/6/24 | انتشار الکترونیک: 1399/6/24

فهرست منابع
1. [1] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data mining: concepts and techniques. Elsevier, 2011.
2. [2] S. Vega-Pons and J. Ruiz-Shulcloper, "a Survey of Clustering Ensemble Algorithms," Int. J. Pattern Recognit. Artif. Intell., vol. 25, no. 03, pp. 337-372, 2011. [DOI:10.1142/S0218001411008683]
3. [3] J. Kittler, M. Hatef, R. P. W. Duin, and J. Matas, "On combining classifiers," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 20, no. 3, pp. 226-239, 1998. [DOI:10.1109/34.667881]
4. [4] S.-B. Cho and J. H. Kim, "Combining multiple neural networks by fuzzy integral for robust classification," Syst. Man Cybern. IEEE Trans., vol. 25, no. 2, pp. 380-384, 1995. [DOI:10.1109/21.364825]
5. [5] J. Franke and E. Mandler, "A comparison of two approaches for combining the votes of cooperating classifiers," in Pattern Recognition, 1992. Vol. II. Conference B: Pattern Recognition Methodology and Systems, Proceedings., 11th IAPR International Conference on, 1992, pp. 611-614.
6. [6] L. K. Hansen and P. Salamon, "Neural network ensembles," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., no. 10, pp. 993-1001, 1990. [DOI:10.1109/34.58871]
7. [7] S. Hashem and B. Schmeiser, "Improving model accuracy using optimal linear combinations of trained neural networks," Neural Networks, IEEE Trans., vol. 6, no. 3, pp. 792-794, 1995. [DOI:10.1109/72.377990] [PMID]
8. [8] J. Kittler, "Improving recognition rates by classifier combination: A theoretical framework," DAC and IS, editors, Progress in Handwriting Recognition, pp. 231-248, 1997.
9. [9] D. J. Miller and L. Yan, "Critic-driven ensemble classification," Signal Process. IEEE Trans., vol. 47, no. 10, pp. 2833-2844, 1999. [DOI:10.1109/78.790663]
10. [10] K. W. De Bock, K. Coussement, and D. Van den Poel, "Ensemble classification based on generalized additive models," Comput. Stat. Data Anal., vol. 54, no. 6, pp. 1535-1546, 2010. [DOI:10.1016/j.csda.2009.12.013]
11. [11] C. Domeniconi and M. Al-Razgan, "Weighted cluster ensembles: Methods and analysis," ACM Trans. Knowl. Discov. from Data, vol. 2, no. 4, pp. 17, 2009. [DOI:10.1145/1460797.1460800]
12. [12] A. Strehl and J. Ghosh, "Cluster ensembles---a knowledge reuse framework for combining multiple partitions," J. Mach. Learn. Res., vol. 3, no. Dec, pp. 583-617, 2002.
13. [13] H. Amirkhani and M. Rahmati, "Agreement/disagreement based crowd labeling," Appl. Intell., vol. 41, no. 1, pp. 212-222, Jul. 2014. [DOI:10.1007/s10489-014-0516-2]
14. [14] N. Littlestone and M. K. Warmuth, "The weighted majority algorithm," in Foundations of Computer Science, 1989., 30th Annual Symposium on, 1989, pp. 256-261. [DOI:10.1109/SFCS.1989.63487]
15. [15] S. B. Kotsiantis, I. Zaharakis, and P. Pintelas, "Supervised machine learning: A review of classification techniques." Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering, vol. 160, pp. 3-24, 2007. [DOI:10.1007/s10462-007-9052-3]
16. [16] T. G. Dietterich, "Ensemble methods in machine learning," in International workshop on multiple classifier systems, 2000, pp. 1-15. [DOI:10.1007/3-540-45014-9_1]
17. [17] T. Windeatt, "Vote counting measures for ensemble classifiers," Pattern Recognit., vol. 36, no. 12, pp. 2743-2756, 2003. [DOI:10.1016/S0031-3203(03)00191-2]
18. [18] S. Wang, A. Mathew, Y. Chen, L. Xi, L. Ma, and J. Lee, "Empirical analysis of support vector machine ensemble classifiers," Expert Syst. Appl., vol. 36, no. 3, pp. 6466-6476, 2009. [DOI:10.1016/j.eswa.2008.07.041]
19. [19] A. J. C. Sharkey, Combining artificial neural nets: ensemble and modular multi-net systems. Springer Science & Business Media, 2012.
20. [20] A. L. N. Fred and A. K. Jain, "Data clustering using evidence accumulation," in Pattern Recognition, 2002. Proceedings. 16th International Conference on, 2002, vol. 4, pp. 276-280.
21. [21] A. Topchy, A. K. Jain, and W. Punch, "A mixture model for clustering ensembles," in Society for Industrial and Applied Mathematics. Proceedings of the SIAM International Conference on Data Mining, 2004, pp. 379. [DOI:10.1137/1.9781611972740.35]
22. [22] S. Dudoit and J. Fridlyand, "Bagging to improve the accuracy of a clustering procedure," Bioinformatics, vol. 19, no. 9, pp. 1090-1099, 2003. [DOI:10.1093/bioinformatics/btg038] [PMID]
23. [23] D. Gondek and T. Hofmann, "Non-redundant clustering with conditional ensembles," in Proceedings of the eleventh ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery in data mining, 2005, pp. 70-77. [DOI:10.1145/1081870.1081882]
24. [24] A. Topchy, A. K. Jain, and W. Punch, "Combining multiple weak clusterings," in Data Mining, 2003. ICDM 2003. Third IEEE International Conference on, 2003, pp. 331-338.
25. [25] L. I. Kuncheva, S. T. Hadjitodorov, and Others, "Using diversity in cluster ensembles," in Systems, man and cybernetics, 2004 IEEE international conference on, 2004, vol. 2, pp. 1214-1219.
26. [26] B. Minaei-Bidgoli, A. Topchy, and W. F. Punch, "Ensembles of partitions via data resampling," in Information Technology: Coding and Computing, 2004. Proceedings. ITCC 2004. International Conference on, 2004, vol. 2, pp. 188-192. [DOI:10.1109/ITCC.2004.1286629]
27. [27] A. Topchy, A. K. Jain, and W. Punch, "Clustering ensembles: Models of consensus and weak partitions," Pattern Anal. Mach. Intell. IEEE Trans., vol. 27, no. 12, pp. 1866-1881, 2005. [DOI:10.1109/TPAMI.2005.237] [PMID]
28. [28] علیزاده حسین، مشکی محسن، پروین حمید و مینایی بیدگلی بهروز، "خوشه‌بندی ترکیبی مبتنی بر زیرمجموعه‌ای از خوشه‌های اولیّه", پردازش علائم و داده‌ها، ۱۳۸۹، ۷ (۱): ۱۹-۳۲.
29. [28] H. Alizadeh, M. Moshki, H. Parvin, B. Minaei Bidgoli, "Clustering ensemble based on combination of subset of primary clusters," Signal and Data Processing, vol. 7, no. 1, pp. 19-32, 2010.
30. [29] L. Franek and X. Jiang, "Ensemble clustering by means of clustering embedding in vector spaces," Pattern Recognit., vol. 47, no. 2, pp. 833-842, 2014. [DOI:10.1016/j.patcog.2013.08.019]
31. [30] میرزایی عبدالرضا، "ترکیب خوشه‌بندی‌های سلسله‌مراتبی با تأکید بر حفظ اطلاعات ساختاری خوشه‌بندی‌های پایه"، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1388.
32. [30] A. Mirzaei, "Combining hierarchical clusterings with emphasis on retaining the structural contents of the base clusterings," PhD dissertation, Amirkabir University of Technology, 2009. [DOI:10.1109/ICPR.2008.4761275]
33. [31] J. H. Friedman and J. J. Meulman, "Clustering objects on subsets of attributes," J. R. Stat. Soc. Ser. B (Statistical Methodol.), vol. 66, no. 4, pp. 815-849, 2004. [DOI:10.1111/j.1467-9868.2004.02059.x]
34. [32] C. Domeniconi, D. Gunopulos, S. Ma, B. Yan, M. Al-Razgan, and D. Papadopoulos, "Locally adaptive metrics for clustering high dimensional data," Data Min. Knowl. Discov., vol. 14, no. 1, pp. 63-97, 2007. [DOI:10.1007/s10618-006-0060-8]
35. [33] M. Al-Razgan and C. Domeniconi, "Weighted clustering ensembles," in Proceedings of the 2006 SIAM International Conference on Data Mining, 2006, pp. 258-269. [DOI:10.1137/1.9781611972764.23]
36. [34] S. Vega-Pons, J. Correa-Morris, and J. Ruiz-Shulcloper, "Weighted cluster ensemble using a kernel consensus function," in Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, 2008, pp. 195-202. [DOI:10.1007/978-3-540-85920-8_24]
37. [35] S. Vega-Pons and J. Ruiz-Shulcloper, "Clustering ensemble method for heterogeneous partitions," in Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, 2009, pp. 481-488. [DOI:10.1007/978-3-642-10268-4_56]
38. [36] T. Li and C. Ding, "Weighted consensus clustering," in Proceedings of the 2008 SIAM International Conference on Data Mining, 2008, pp. 798-809. [DOI:10.1137/1.9781611972788.72]
39. [37] F. Gullo, A. Tagarelli, and S. Greco, "Diversity-Based Weighting Schemes for Clustering Ensembles," in Proceedings of the 2009 SIAM International Conference on Data Mining, 2009, pp. 437-448. [DOI:10.1137/1.9781611972795.38] [PMID]
40. [38] J. W. C.-D. Huang Dong; Lai, "Ensemble clustering using factor graph," Pattern Recognit., vol. 50, pp. 131-142, 2015. [DOI:10.1016/j.patcog.2015.08.015]
41. [39] H. Liu, J. Wu, T. Liu, D. Tao, and Y. Fu, "Spectral Ensemble Clustering via Weighted K-Means: Theoretical and Practical Evidence," IEEE Trans. Knowl. Data Eng., vol. 29, no. 5, pp. 1129-1143, 2017. [DOI:10.1109/TKDE.2017.2650229]
42. [40] Y. Ren, C. Domeniconi, G. Zhang, and G. Yu, "Weighted-object ensemble clustering: methods and analysis," Knowl. Inf. Syst., pp. 1-29, 2016.
43. [41] Q. Kang, S. Liu, M. Zhou, and S. Li, "A weight-incorporated similarity-based clustering ensemble method based on swarm intelligence," Knowledge-Based Syst., vol. 104, pp. 156-164, 2016. [DOI:10.1016/j.knosys.2016.04.021]
44. [42] پروین حمید، "خوشه بندی ترکیبی با وزن دهی توام خوشه ها و ویژگی ها"، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392.
45. [42] H. Parvin, " Clustering ensembles with weighting clusters and features," PhD dissertation, Iran University of Science & Technology, 2013.
46. [43] لطیفی پاکدهی علیرضا، دانشپور نگین, "انتخاب اعضای ترکیب در خوشه‌بندی ترکیبی با استفاده از رأی‌گیری," پردازش علائم و داده‌ها، ۱۳۹۷، ۱۵ (۴): ۱۷-۳۰.
47. [43] A. Litifi Pakdehi, N. Daneshpour, "Cluster ensemble selection using voting," Signal and Data Processing, vol. 15, no. 4, pp. 17-30, 2019. [DOI:10.29252/jsdp.15.4.17]
48. [44] Z. Yu and H. S. Wong, "Class discovery from gene expression data based on perturbation and cluster ensemble," IEEE Trans. Nanobioscience, vol. 8, no. 2, pp. 147-160, 2009. [DOI:10.1109/TNB.2009.2023321] [PMID]
49. [45] H. Liu, M. Shao, S. Li, and Y. Fu, "Infinite ensemble clustering," Data Min. Knowl. Discov., vol. 32, no. 2, pp. 385-416, 2018. [DOI:10.1007/s10618-017-0539-5]
50. [46] D. Huang, C.-D. Wang, and J.-H. Lai, "Locally weighted ensemble clustering," IEEE Trans. Cybern., vol. 48, no. 5, pp. 1460-1473, 2018. [DOI:10.1109/TCYB.2017.2702343] [PMID]
51. [47] C. Zhong, L. Hu, X. Yue, T. Luo, Q. Fu, and H. Xu, "Ensemble clustering based on evidence extracted from the co-association matrix," Pattern Recognit., vol. 92, pp. 93-106, 2019. [DOI:10.1016/j.patcog.2019.03.020]
52. [48] F. Li, Y. Qian, J. Wang, C. Dang, and L. Jing, "Clustering ensemble based on sample's stability," Artif. Intell., vol. 273, pp. 37-55, 2019. [DOI:10.1016/j.artint.2018.12.007]
53. [49] G. Karypis and V. Kumar, "A fast and high quality multilevel scheme for partitioning irregular graphs," SIAM J. Sci. Comput., vol. 20, no. 1, pp. 359-392, 1998. [DOI:10.1137/S1064827595287997]
54. [50] G. Karypis, R. Aggarwal, V. Kumar, and S. Shekhar, "Multilevel hypergraph partitioning: applications in VLSI domain," IEEE Trans. Very Large Scale Integr. Syst., vol. 7, no. 1, pp. 69-79, 1999. [DOI:10.1109/92.748202]
55. [51] L. Rokach and O. Maimon, "Clustering methods," in Data mining and knowledge discovery handbook, Springer, 2005, pp. 321-352. [DOI:10.1007/0-387-25465-X_15]
56. [52] P. J. Rousseeuw, "Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis," J. Comput. Appl. Math., vol. 20, pp. 53-65, 1987. [DOI:10.1016/0377-0427(87)90125-7]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.