بایگانی بخش

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 24 | تعداد کل بازدید های مطالب: 844,850 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: چگونه بنویسیم/ غلط نویسیم - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ -
:: همسنگ‌واژه‌های بیگانه - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ -
:: اطلاعیه‌ها و خبرهای مهم - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: شناسنامه - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: تماس با ما - ۱۳۹۶/۳/۲۴ -
:: تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. - ۱۳۹۶/۳/۲۱ -
:: فهرست داوران - ۱۳۹۶/۳/۱۶ -
:: شیوه نامه مرجع نویسی - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» - ۱۳۹۵/۹/۲۱ -
:: همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه - ۱۳۹۵/۵/۱۲ -
:: ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی - ۱۳۹۴/۶/۳ -
:: جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی - ۱۳۹۴/۶/۳ -
:: واژه‌هایی با چند صورت املایی - ۱۳۹۴/۶/۳ -
:: ترکیبات - ۱۳۹۴/۶/۳ -
:: واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی - ۱۳۹۴/۶/۳ -
:: مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... - ۱۳۹۴/۶/۳ -
:: املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها - ۱۳۹۴/۶/۳ -
:: شیوه‌نامه 1 واژگان IT - ۱۳۹۴/۶/۳ -
:: فصل‌نامه شدن نشریه - ۱۳۹۴/۱/۱ -
:: نشانی - ۱۳۹۲/۵/۲۷ -
:: راهنمای تنظیم و تدوین مقاله - ۱۳۹۲/۱/۱۷ -
:: اهداف انتشار - ۱۳۹۲/۱/۱۷ -
:: اعضای هیئت تحریریه - ۱۳۹۲/۱/۱۷ -
:: دربارۀ نشریه - ۱۳۹۲/۱/۱۷ -

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.