برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (23723 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (15588 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (14063 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (13604 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (13396 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (13339 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (13056 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (12444 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (12090 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (11903 مشاهده)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (11050 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (10865 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (10740 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (10490 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (9995 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (9881 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (9698 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (9632 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (9011 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (9000 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (8344 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (8240 مشاهده)
پیکره اعلام: یک پیکره استاندارد واحدهای اسمی برای زبان فارسی (8115 مشاهده)
ویرایش‌گر متن شریف: سامانۀ ویرایش و خطایابی املایی زبان فارسی (8068 مشاهده)
بررسی دقیق رفتار مدلهای آشوبی با استفاده از روش نمودار دوشاخگی کیفی (7810 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (15322 دریافت)
حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (4633 دریافت)
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته (3883 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (3763 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (3411 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (3372 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (3088 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (3044 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (2960 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (2801 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (2759 دریافت)
ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی (2668 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (2664 دریافت)
تکیه در زبان فارسی (2628 دریافت)
ارائه روشی برای پیش‌پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد JPEG (2614 دریافت)
طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه‌های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر (2603 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (2599 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (2586 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (2583 دریافت)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (2572 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (2548 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (2538 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (2499 دریافت)
یک الگوریتم ردیابی خودرو مبتنی بر ویژگی با استفاده از گروه‌بندی سلسله مراتبی ادغام و تقسیم (2468 دریافت)
حذف نویز ضربه تصاویر با استفاده از فیلتر تطبیقی سوئیچ کننده مبتنی بر ماشین یادگیر بیشینه (2455 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 739747 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 265004 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 212124 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 120309 بازدید)
ترکیبات ( 80761 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 55641 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 39931 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 27636 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 20368 بازدید)
نشانی ( 18188 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 13718 بازدید)
اهداف انتشار ( 12352 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 12130 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 10218 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 9750 بازدید)
فهرست داوران ( 9611 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 8609 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 8387 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 8143 بازدید)
تماس با ما ( 6994 بازدید)
شناسنامه ( 6449 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیئت تحریریه ( 1722 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 1624 چاپ)
دربارۀ نشریه ( 1509 چاپ)
فهرست داوران ( 1497 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 1485 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 1388 چاپ)
نشانی ( 1298 چاپ)
اهداف انتشار ( 1289 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 1177 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 1140 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 930 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 921 چاپ)
ترکیبات ( 908 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 879 چاپ)
تماس با ما ( 877 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 822 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 794 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 793 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.