برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (23185 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (15148 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (13681 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (13236 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (12956 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (12937 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (12688 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (12089 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (11713 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (11525 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (10359 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (10309 مشاهده)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (10198 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (10032 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (9632 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (9513 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (9275 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (9134 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (8648 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (8554 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (7912 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (7896 مشاهده)
ویرایش‌گر متن شریف: سامانۀ ویرایش و خطایابی املایی زبان فارسی (7582 مشاهده)
پیکره اعلام: یک پیکره استاندارد واحدهای اسمی برای زبان فارسی (7574 مشاهده)
امکان‌سنجی پیش‌بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا بر پایه داده‌های ایستگاه‌های همدیدی ایران (7374 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (14867 دریافت)
حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (4093 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (3629 دریافت)
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته (3559 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (3244 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (3235 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (2945 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (2922 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (2810 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (2693 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (2686 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (2540 دریافت)
ارائه روشی برای پیش‌پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد JPEG (2490 دریافت)
ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی (2484 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (2484 دریافت)
تکیه در زبان فارسی (2483 دریافت)
طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه‌های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر (2457 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (2451 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (2420 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (2400 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (2392 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (2367 دریافت)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (2362 دریافت)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (2335 دریافت)
یک الگوریتم ردیابی خودرو مبتنی بر ویژگی با استفاده از گروه‌بندی سلسله مراتبی ادغام و تقسیم (2324 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 699740 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 240376 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 193468 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 119160 بازدید)
ترکیبات ( 75944 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 47562 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 36262 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 26705 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 19575 بازدید)
نشانی ( 17273 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 13100 بازدید)
اهداف انتشار ( 11946 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 11710 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 9611 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 9209 بازدید)
فهرست داوران ( 8959 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 8123 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 8107 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 7628 بازدید)
تماس با ما ( 6384 بازدید)
شناسنامه ( 5966 بازدید)
اطلاعیه‌ها و خبرهای مهم ( 4155 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیئت تحریریه ( 1579 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 1496 چاپ)
دربارۀ نشریه ( 1436 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 1410 چاپ)
فهرست داوران ( 1354 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 1317 چاپ)
اهداف انتشار ( 1230 چاپ)
نشانی ( 1218 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 1107 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 1087 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 887 چاپ)
ترکیبات ( 860 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 850 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 827 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 793 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 751 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 744 چاپ)
تماس با ما ( 739 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.