برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (23498 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (15377 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (13893 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (13424 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (13194 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (13150 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (12888 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (12286 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (11910 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (11736 مشاهده)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (10606 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (10602 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (10559 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (10302 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (9835 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (9726 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (9477 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (9400 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (8854 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (8816 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (8160 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (8076 مشاهده)
پیکره اعلام: یک پیکره استاندارد واحدهای اسمی برای زبان فارسی (7867 مشاهده)
ویرایش‌گر متن شریف: سامانۀ ویرایش و خطایابی املایی زبان فارسی (7849 مشاهده)
پیش‌بینی قابلیت فهم همخوان‌ها در افراد دارای شنوایی عادی با استفاده از مدل‌های میکروسکوپی دارای معیار فاصله‌ مختلف در بازشناساگر خودکار گفتار (7559 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (15075 دریافت)
حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (4335 دریافت)
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته (3737 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (3712 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (3333 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (3303 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (3026 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (2991 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (2895 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (2762 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (2725 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (2603 دریافت)
ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی (2584 دریافت)
تکیه در زبان فارسی (2564 دریافت)
ارائه روشی برای پیش‌پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد JPEG (2560 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (2557 دریافت)
طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه‌های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر (2523 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (2519 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (2497 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (2497 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (2471 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (2451 دریافت)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (2443 دریافت)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (2410 دریافت)
حذف نویز ضربه تصاویر با استفاده از فیلتر تطبیقی سوئیچ کننده مبتنی بر ماشین یادگیر بیشینه (2405 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 710839 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 247494 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 202345 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 119435 بازدید)
ترکیبات ( 76720 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 48687 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 37445 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 27203 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 20014 بازدید)
نشانی ( 17760 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 13425 بازدید)
اهداف انتشار ( 12174 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 11966 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 9976 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 9537 بازدید)
فهرست داوران ( 9309 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 8414 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 8285 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 7929 بازدید)
تماس با ما ( 6683 بازدید)
شناسنامه ( 6251 بازدید)
اطلاعیه‌ها و خبرهای مهم ( 4422 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیئت تحریریه ( 1655 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 1556 چاپ)
دربارۀ نشریه ( 1484 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 1456 چاپ)
فهرست داوران ( 1443 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 1364 چاپ)
اهداف انتشار ( 1267 چاپ)
نشانی ( 1264 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 1150 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 1118 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 915 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 894 چاپ)
ترکیبات ( 893 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 863 چاپ)
تماس با ما ( 812 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 796 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 794 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 777 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.