برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (24406 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (16160 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (14514 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (14109 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (13839 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (13836 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (13485 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (12864 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (12523 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (12333 مشاهده)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (12124 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (11985 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (11451 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (11223 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (10965 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (10487 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (10338 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (10325 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (9468 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (9392 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (8998 مشاهده)
پیکره اعلام: یک پیکره استاندارد واحدهای اسمی برای زبان فارسی (8808 مشاهده)
ویرایش‌گر متن شریف: سامانۀ ویرایش و خطایابی املایی زبان فارسی (8728 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (8619 مشاهده)
بررسی دقیق رفتار مدلهای آشوبی با استفاده از روش نمودار دوشاخگی کیفی (8388 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (15753 دریافت)
حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (5542 دریافت)
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته (4349 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (3980 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (3645 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (3600 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (3301 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (3234 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (3178 دریافت)
طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه‌های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر (3018 دریافت)
تخمین بدون کاف فشارخون مبتنی بر ویژگی‌های زمانی سیگنال نبض (2986 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (2941 دریافت)
ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی (2920 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (2904 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (2869 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (2860 دریافت)
تکیه در زبان فارسی (2838 دریافت)
ارائه روشی برای پیش‌پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد JPEG (2826 دریافت)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (2825 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (2824 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (2819 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (2790 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (2780 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (2712 دریافت)
یک سامانه توصیه‎گر ترکیبی با استفاده از اعتماد و خوشه‎بندی دوجهته به‎منظور افزایش کارایی پالایش‎گروهی (2705 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 790457 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 296398 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 240776 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 121562 بازدید)
ترکیبات ( 84971 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 64893 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 44419 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 29157 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 21554 بازدید)
نشانی ( 19356 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 14380 بازدید)
اهداف انتشار ( 12869 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 12555 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 10866 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 10348 بازدید)
فهرست داوران ( 10338 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 9147 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 8752 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 8668 بازدید)
تماس با ما ( 7998 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیئت تحریریه ( 1801 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 1743 چاپ)
فهرست داوران ( 1591 چاپ)
دربارۀ نشریه ( 1565 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 1546 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 1450 چاپ)
نشانی ( 1353 چاپ)
اهداف انتشار ( 1347 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 1229 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 1204 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 1037 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 977 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 953 چاپ)
ترکیبات ( 948 چاپ)
تماس با ما ( 941 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 886 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 838 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.