برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (24069 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (15757 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (14217 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (13771 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (13537 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (13498 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (13193 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (12564 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (12231 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (12047 مشاهده)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (11441 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (11105 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (10889 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (10648 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (10157 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (10109 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (10019 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (9901 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (9143 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (9135 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (8542 مشاهده)
پیکره اعلام: یک پیکره استاندارد واحدهای اسمی برای زبان فارسی (8376 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (8359 مشاهده)
ویرایش‌گر متن شریف: سامانۀ ویرایش و خطایابی املایی زبان فارسی (8317 مشاهده)
بررسی دقیق رفتار مدلهای آشوبی با استفاده از روش نمودار دوشاخگی کیفی (8011 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (15483 دریافت)
حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (4888 دریافت)
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته (4000 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (3812 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (3479 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (3417 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (3156 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (3093 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (3016 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (2845 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (2789 دریافت)
ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی (2735 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (2732 دریافت)
طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه‌های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر (2686 دریافت)
تکیه در زبان فارسی (2675 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (2666 دریافت)
ارائه روشی برای پیش‌پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد JPEG (2660 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (2652 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (2651 دریافت)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (2644 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (2613 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (2607 دریافت)
تخمین بدون کاف فشارخون مبتنی بر ویژگی‌های زمانی سیگنال نبض (2579 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (2555 دریافت)
یک الگوریتم ردیابی خودرو مبتنی بر ویژگی با استفاده از گروه‌بندی سلسله مراتبی ادغام و تقسیم (2543 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 768345 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 277926 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 221798 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 120796 بازدید)
ترکیبات ( 83233 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 59632 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 41665 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 28022 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 20677 بازدید)
نشانی ( 18521 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 13884 بازدید)
اهداف انتشار ( 12481 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 12225 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 10388 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 9918 بازدید)
فهرست داوران ( 9794 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 8747 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 8472 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 8306 بازدید)
تماس با ما ( 7294 بازدید)
شناسنامه ( 6582 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیئت تحریریه ( 1750 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 1665 چاپ)
فهرست داوران ( 1536 چاپ)
دربارۀ نشریه ( 1525 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 1501 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 1407 چاپ)
نشانی ( 1321 چاپ)
اهداف انتشار ( 1306 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 1194 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 1161 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 972 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 943 چاپ)
ترکیبات ( 920 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 910 چاپ)
تماس با ما ( 905 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 840 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 809 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 794 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.