برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (24498 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (16271 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (14603 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (14219 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (13937 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (13911 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (13582 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (12939 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (12611 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (12609 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (12424 مشاهده)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (12315 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (11546 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (11314 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (11045 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (10562 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (10463 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (10407 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (9553 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (9455 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (9136 مشاهده)
پیکره اعلام: یک پیکره استاندارد واحدهای اسمی برای زبان فارسی (8966 مشاهده)
ویرایش‌گر متن شریف: سامانۀ ویرایش و خطایابی املایی زبان فارسی (8826 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (8685 مشاهده)
بررسی دقیق رفتار مدلهای آشوبی با استفاده از روش نمودار دوشاخگی کیفی (8500 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (15889 دریافت)
حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (5853 دریافت)
خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته (4514 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (4031 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (3722 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (3663 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (3369 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (3329 دریافت)
رفع ابهام معنایی واژگان مبهم فارسی با مدل موضوعی LDA (3227 دریافت)
تخمین بدون کاف فشارخون مبتنی بر ویژگی‌های زمانی سیگنال نبض (3196 دریافت)
طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه‌های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر (3175 دریافت)
ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی (2981 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (2969 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (2968 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (2921 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (2893 دریافت)
حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران (2890 دریافت)
تکیه در زبان فارسی (2887 دریافت)
ارائه روشی برای پیش‌پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد JPEG (2878 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (2876 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (2874 دریافت)
یک سامانه توصیه‎گر ترکیبی با استفاده از اعتماد و خوشه‎بندی دوجهته به‎منظور افزایش کارایی پالایش‎گروهی (2871 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (2851 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (2836 دریافت)
یک الگوریتم ردیابی خودرو مبتنی بر ویژگی با استفاده از گروه‌بندی سلسله مراتبی ادغام و تقسیم (2765 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 793334 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 301399 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 244500 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 121778 بازدید)
ترکیبات ( 85280 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 66250 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 45270 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 29632 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 22160 بازدید)
نشانی ( 19828 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 14693 بازدید)
اهداف انتشار ( 13127 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 13122 بازدید)
فهرست داوران ( 12937 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 11153 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 10659 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 9667 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 9047 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 8772 بازدید)
تماس با ما ( 8556 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیئت تحریریه ( 1824 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 1783 چاپ)
دربارۀ نشریه ( 1630 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 1612 چاپ)
فهرست داوران ( 1608 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 1477 چاپ)
نشانی ( 1366 چاپ)
اهداف انتشار ( 1359 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 1240 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 1229 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 1047 چاپ)
تماس با ما ( 998 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 986 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 964 چاپ)
ترکیبات ( 956 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 907 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 855 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این تارنما متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها است.