- اخبار نشریه
فصل‌نامه شدن نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

در راستای توسعه خدمات بیشتر به نویسندگان مقالات به‌منظور چاپ و انتشار سریع‌تر مقالات در  دوفصل نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده ها» به‌استحضار می‌رساند که نوبت چاپ و انتشار نشریه مذکور از دوفصل‌نامه به فصل‌نامه تبذیل شده است.

بر خود لازم می‌داریم به‌خاطر این موفقیت جدید از حسن توجه و عنایات تمامی نویسندگان، استادان و داوران محترم مقالات که بی‌شک بی مددشان این مهم به‌دست نمی‌آمد، تشکر و سپاس‌گزاری نموده و از درگاه ایزد منان موفقیت در کلیه امور را برای یکایک این فرهیختگان  مسئلت می‌داریم.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jsdp.rcisp.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب