- اهداف و زمینه‌ها
اهداف انتشار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 اهداف انتشار «دوفصل نامۀ پردازش علایم و داده­ها»:

  1- انتشار دانش علمی و تخصصی در زمینه­‌های پردازش صوت، تصویر، متن، رمز، امنیت اطّلاعات و مهندسی پزشکی

  2- توسعۀ پل ارتباطی بین پژوهشگران و محقّقان کشور

  3- کمک به ارتقای سطح دانش در زمینه­‌های مورد بحث دوفصل نامۀ پردازش علایم و داده‌­ها

  4- تلاش در جهت رفع نیازهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان، پژوهش‌گران و محقّقان مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و دانشگاه

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://jsdp.rcisp.ac.ir/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب