برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (18132 مشاهده)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (10974 مشاهده)
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (9476 مشاهده)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (9414 مشاهده)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (9296 مشاهده)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (9285 مشاهده)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (9153 مشاهده)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (8609 مشاهده)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (8044 مشاهده)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (7866 مشاهده)
بهبود بازشناسی مقاوم الگو در شبکه های عصبی بازگشتی جاذب از طریق به کارگیری دینامیک های آشوب گونه (7125 مشاهده)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (6307 مشاهده)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (6228 مشاهده)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (6187 مشاهده)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (6185 مشاهده)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (5555 مشاهده)
آشکارسازی و تعیین مکان متون فارسی - عربی در تصاویر ویدیویی (5110 مشاهده)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (4802 مشاهده)
بهبود و توسعه یک سیستم مترجم‌یار انگلیسی به فارسی (4783 مشاهده)
امکان‌سنجی پیش‌بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا بر پایه داده‌های ایستگاه‌های همدیدی ایران (4731 مشاهده)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (4273 مشاهده)
ارائه یک سیستم هوشمند و معناگرا برای ارزیابی سیستم های خلاصه ساز متون (4159 مشاهده)
الگوریتمی جدید در تشخیص قالب و مرکزیابی دقیق ستارگان تصاویر آسمان شب (4124 مشاهده)
ملزومات امنیتی پیاده‌سازی IMS SIP سرور امن (4006 مشاهده)
بخش‌بندی معنادار مدل‌ سه‌بعدی اجسام بر اساس استخراج برجستگی‌ها و هسته جسم (4003 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
راهکار جدید استخراج ویژگی مبتنی بر نمونه‌برداری فشرده در پردازش سیگنال‌های صوتی (3639 دریافت)
فشرده سازی اطلاعات متغیر با زمان با استفاده از کد هافمن (1996 دریافت)
مقاوم سازی بردار حرکت در برابر خطای کانال جهت بهبود کیفیت ویدیوی ‎دریافتی (1981 دریافت)
استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چند طیفی و تک رنگ (1913 دریافت)
تشخیص دروغ بر مبنای سیگنال‎های فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه‎ی عصبی (1839 دریافت)
روشی جدید برای اختفای خطا در فریم‌های ویدئو با استفاده از شبکه‌ عصبی RBF (1585 دریافت)
تشخیص خودکار جنسیت نویسنده در متون فارسی (1471 دریافت)
بهبود عملکرد سیستم بازشناسی گفتار پیوسته بوسیله ویژگی‌های استخراج شده از مانیفولدهای گفتاری در فضای بازسازی شده فاز (1465 دریافت)
شناسایی پلاک خودروهای ایرانی با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی فازی (1461 دریافت)
روش پیش‌تعلیم سریع بر مبنای کمینه‌سازی خطا برای همگرائی یادگیری شبکه‌های‌ عصبی با ساختار عمیق (1411 دریافت)
استخراج بی‌ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی (1385 دریافت)
بهسازی تصویر با کاهش اثر عوامل خرابی بر مولفه‌ی روشنایی و بازتابش تصویر (1351 دریافت)
خوشه‌بندی فراابتکاری اسناد فارسی اِکس‌اِم‌اِل مبتنی بر شباهت ساختاری و محتوایی (1331 دریافت)
ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (1314 دریافت)
بازشناسی دانش فرد خطاکار به کمک سیگنال‌های تک ثبت مغزی، مبتنی بر روش غیرخطی منحنی‌های بازگشتی (1274 دریافت)
رمزنگاری تصاویر با استفاده از اتوماتای سلولی برگشت پذیر (1232 دریافت)
ارائه روشی جدید برای شاخص‌گذاری خودکار و استخراج کلمات کلیدی برای بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی متون (1220 دریافت)
طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیله استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی (1218 دریافت)
بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری (1178 دریافت)
طراحی سامانه هوشمند ساخت هستان نگار به کمک شبکه عصبی ARTو روشC-value (1168 دریافت)
تعیین مرز و نوع عبارات نحوی در متون فارسی (1167 دریافت)
استخراج ویژگیهای نوین برای طبقه بندی مدولاسیون با استفاده از یک دمدولاتور 8PSK (1146 دریافت)
ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (1139 دریافت)
بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنالEEG (1121 دریافت)
یک الگوریتم ردیابی خودرو مبتنی بر ویژگی با استفاده از گروه‌بندی سلسله مراتبی ادغام و تقسیم (1094 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 78722 بازدید)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 29877 بازدید)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 15081 بازدید)
دربارۀ نشریه ( 12039 بازدید)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 10427 بازدید)
نشانی ( 10094 بازدید)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 6910 بازدید)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 6743 بازدید)
اهداف انتشار ( 6668 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 6664 بازدید)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 3932 بازدید)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 3529 بازدید)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 3410 بازدید)
ترکیبات ( 3089 بازدید)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 3026 بازدید)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 2813 بازدید)
فهرست داوران ( 2600 بازدید)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 2170 بازدید)
تذکر مهم: بررسی و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در نشریه پردازش علائم و داده رایگان است. ( 2066 بازدید)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 1735 بازدید)
تماس با ما ( 1400 بازدید)
شناسنامه ( 1263 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصل‌نامه شدن نشریه ( 113 ارسال)
دربارۀ نشریه ( 108 ارسال)
اعضای هیئت تحریریه ( 95 ارسال)
اهداف انتشار ( 95 ارسال)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 93 ارسال)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 85 ارسال)
نشانی ( 71 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دربارۀ نشریه ( 901 چاپ)
فصل‌نامه شدن نشریه ( 888 چاپ)
راهنمای تنظیم و تدوین مقاله ( 787 چاپ)
اهداف انتشار ( 768 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 744 چاپ)
بسم الله الرحمن الرحیم ( 714 چاپ)
نشانی ( 661 چاپ)
جدول راهنمای دستور خط زبان فارسی ( 347 چاپ)
املای بعضی از واژه‌ها و پیشوندها و پسوندها ( 341 چاپ)
ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی ( 337 چاپ)
واژه‌ها و ترکیبات و عبارات مأخوذ از عربی ( 319 چاپ)
ترکیبات ( 313 چاپ)
شیوه‌نامه 1 واژگان IT ( 284 چاپ)
واژه‌هایی با چند صورت املایی ( 282 چاپ)
مجموعه ام، ای، است و.../نقش‌نمای اضافه/ املای همزه و ... ( 276 چاپ)
فهرست داوران ( 251 چاپ)
همایش تجلیل از خدمات اعضای هیئت تحریریه، مدیران و داوران نشریه ( 212 چاپ)
آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی فصل‌نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها» ( 127 چاپ)
شیوه نامه مرجع نویسی ( 126 چاپ)
تماس با ما ( 116 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصل‌نامة علمی - پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها می باشد.